Prečo je treba zmenu ?

10. januára 2022, lopenik, Nezaradené

Každý dobrý podnikateľ si na zodpovedné miesta vyberá vhodných, problematiky znalých a často aj koncepčne mysliacich zamestnancov. Od toho zavisí úspech jeho podniku a jeho ďalší rozvoj. Na zodpovedné funkcie aj v štátnej správe sa ľudia vyberajú formou predpísaných súťaží. Študenti na stredné a vysoké školy tiež podliehajú výberovému konaniu. Takto je to v rôznych odvetviach. Pre náš parlament to však neplatí! Prečo? Dokedy?

Výber poslancov do nášho parlamentu teda do NR SR však prebieha iným spôsobom. Kandidátku zostaví úzke vedenie politickej strany, alebo náhodného záujmového zoskupenia a obsadí ju ľuďmi podľa vlastného výberu a predpokladanej poslušnosti. Pri voľbách ľudia volia za poslancov kandidátov, ktorých nepoznajú a čo je ešte horšie ani nemôžu ich činnosť kontrolovať, prípadne neschopných odvolať. Volia teda hlavne vedenie príslušnej strany, alebo záujmového združenia, hlavne však volia nereálne sľuby. Výsledok potom vyzerá tak, ako je to už niekoľko desaťročí u nás. Zvady v parlamente, osočovanie, žiadna koncepcia rozvoja ekonomiky a iných oblastí, avšak veľa náhodilých a neodborných krokov, na ktoré doplácame všetci. Úpadok je viditeľný!

Prosperujúce štáty majú iný volebný systém. U nás je celé Slovensko jeden volebný obvod a výsledok toho vidíme. Úspešné štáty majú systém, že poslancov volia za jednotlivé regióny, tam ich ľudia poznajú, môžu ich činnosť kontrolovať a keď je treba ich aj odvolať. Čo by predstavili mnohí súčasní poslanci svojim voličom ak by mali odpovedať na otázku: „ Čo som pre národ a štát urobil?“ Ak chceme zmenu a evidentnú prosperitu, do funkcií musia prísť ľudia schopní a svojmu národu a štátu oddaní. Veľmi správne na tento nedostatok zareagovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). ZMOS žiada zmenu volebného systému. Tá je nutná čo najskôr a musí platiť už pre budúce voľby ak nemá doterajšia mizéria pokračovať. Zmena volebného systému na viacobvodový prinúti politické strany vyberať v príslušnom obvode najschopnejších a dôveryhodných kandidátov, lebo inak volebné hlasy ani od skalných voličov nemusia dostať. Tohto sa však boja, lebo by stratili mnoho zo svojho monopolu. Ľudia by volili schopných a nie sľubujúcu stranu. Tento systém aj zabezpečí, že do parlamentu vstúpia schopní a zodpovední poslanci. Tým sa dosiahne aj prosperita národa a štátu, lebo aj výber kandidátov na členov vlády bude iný. To však mnohým naháňa hrôzu a strach. Tento systém aj ukáže, že mnohé takzvané politické strany a záujmové zoskupenia sú zbytočné. Podporujme preto požiadavku ZMOS na zmenu volebného systému. Najlepšie vhodnou petíciou.