Za Doc. Ing. Júliusom Binderom Dr.h.c

15. septembra 2021, lopenik, Nezaradené

Odchod človeka do večnosti je z prírodovedného hľadiska dej nevratný.
Preto aj strata nie len pre rodinu, ale aj pre národ je úmerná tomu,  
čím počas svojho života bol prospešný.

Správa o smrti tak významného človeka a môjho osobného priateľa Julka  
Bindera ma preto citelne zasiahla.
To, čo urobil pre národ a štát v svojej odbornej vodohospodárskej  
činnosti je všeobecne známe, bolo pri príležitosti jeho odchodu  
popísané a určite sa k tomu vyjadria odborníci a jeho priatelia aj na  
stránkach KULTÚRY.

    Chcem preto poukázať na inú oblasť jeho veľkosti, ktorú som si  
veľmi vážil a prečo sme boli dlhoroční priatelia. Jeho najvýznamnejšou  
a pre mňa dôležitou črtou bolo, že stál pevne na kresťanských a  
národných princípoch. Tým sa vôbec netajil a verejne to aj deklaroval!

Často mu mnohí vytýkali, že vstúpil do politiky a bol aj poslancom  
našho Slovenského parlamentu. Zodpovedne prehlasujem, že vstupu do  
politiky sa ako špičkový odborník v svojej oblasti veľmi bránil. So  
vstupom do politiky súhlasil až po naliehaní zamestnávatelských  
zväzavov združených v AZZZ. Sledovali sme cieľ, aby ako odborník aj  
medzinárodne známy pomohol získať pronárodné hlasy pre posilnenie  
mladej slovesnkej štátnosti, lebo tlak smútiacich za bývaou Federáciou  
narastal, spolu aj so zármutkom nad stratou cudzieho poručníctva. Len  
preto vstúpil do politiky! Taká je pravda!

Ťažko niesol skutočnosť, že tí ktorí nechceli samostatnú Slovesnkú  
republiku sa tlačili do funkcií, do riadenia štátu a svojou  
neodbornosťou a viditelnou neschopnosťou doviedli spoločnosť do  
situacie v ktorej sa teraz nachádzame.

Nehanbili sa však vstúpiť do vysokých funkcií, ale spolu s tým prjímať  
aj vysoké platy od štátu, ktorý nechceli. Ešte stále čakáme na ich  
verejné ospravedlnenie sa celému národu, tak významný odborník a  
národovec ako bol Doc.Ing.J. Binder to od nich čakal. Ešte stále to  
môžu urobiť, aspoň s vzhľadom na jeho pamiatku

Z mnohých jeho charitatívnych činností považujem za potrebné  
vyzdvihnúť starostlivosť v tom čase už o chorého pátra Antona  
Hlinku, ktorý toho pre náš národ v čase socializmu toľko vykonal.

Kedy si už začneme vážiť osobnosti ktoré pre náš národ toľko urobili a  
do depozitu odložíme bezvýznamných zabávačov a tzv. politikov ktorí by  
nemali zastávať žiadne významné funkcie.

Julko, srdečná vďaka za všetko,čo si pre národ a štát vykonal. Vďaka za  
tvoje verné priatelstvo odpočívaj v pokoji.